Μαθητές τού Αρσακείου Γυμνασίου και τού Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης συμμετείχαν στο 14ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Θεσσαλονίκης (14th TMUN) που πραγματοποιήθηκε στην Αμερικανική Γεωργική Σχολή Θεσσαλονίκης από 20 έως 22 Νοεμβρίου 2015.
Κάθε μαθητικό συνέδριο τού Μοντέλου Ηνωμένων Εθνών (Model United Nations, MUN) διεξάγεται αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα και αποτελεί εκπαιδευτική προσομοίωση των πολιτικών δραστηριοτήτων τού Ο.Η.Ε., η οποία συνδέει το σχολείο με την πραγματικότητα και ασκεί τους μαθητές στη πραγμάτευση ζωτικών παγκόσμιων ζητημάτων, την πολυμερή διπλωματία και τον δημοκρατικό δημόσιο λόγο. Μέσα από την εκτενή έκθεση στην αγγλική γλώσσα, την έρευνα στο διαδίκτυο, την ενασχόληση με την τού Ο.Η.Ε., τις γνώσεις και τα βιώματα που αποκομίζουν, οι μαθητές προάγουν την αυτοπεποίθηση τους και αποκτούν πολύτιμα εφόδια για το μέλλον τους.
Στο 14ο TMUN οι μαθητές των Σχολείων ανέλαβαν ρόλους ως διπλωμάτες-απεσταλμένοι ξένων χωρών, ως δημοσιογράφοι και ως πρόεδροι Επιτροπών τού ΟΗΕ. Διερεύνησαν την πολιτική των χωρών που εκπροσωπούσαν σε θέματα ημερήσιας διάταξης, ταυτίστηκαν με ηγετικούς ρόλους και δημιούργησαν συμμαχίες, για να προτείνουν συναινετικές λύσεις με τη μορφή ψηφισμάτων. Συζήτησαν διεξοδικά φλέγοντα ζητήματα όπως: τα δικαιώματα των μειονοτήτων, τη κατάσταση στην Υεμένη, τη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων, την κλιματική αλλαγή, το δικαίωμα των λαών στην αυτοδιάθεση και τη χρήση των μη επανδρωμένων εναέριων οχημάτων σε στρατιωτικές επιχειρήσεις.
Από το Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης συμμετείχαν με ιδιαίτερη επιτυχία οι μαθητές τής Γ΄ τάξης Βαρτζοπούλου Δανάη, Γουλή Χρυσαλίνα, Ζαγανίδου Χαρά, Kαράταγλη Αφροδίτη, Γκαβέζου Ράνια και Χριστοφορίδης Αχιλλέας, οι οποίοι εκπροσώπησαν την Ουγγαρία και το Περού.