Στις 8 έως 10 Απριλίου 2016 ομάδα μαθητών τού Α΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού συμμετείχε στη19ο Μοντέλο Ηνωμένων Εθνών Αθήνας (AMUN).
Συγκεκριμένα, οι μαθητές Καραμπίνος Κωνσταντίνος, Κουτσόλαμπρος Χριστόφορος, Κωνσταντινίδη Ντέμη, Παπαδόπουλος Νίκος, Πετραδάκη Δέσποινα, Σαράφη Αιμιλίνα και Χαρακίδα Μαρία εκπροσώπησαν τη Λαϊκή Δημοκρατία τής Κίνας.
Οι μαθητές εργάστηκαν, αντίστοιχα, στην Επιτροπή για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη, στην Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή, στην Επιτροπή για τον Αφοπλισμό και τη Διεθνή Ασφάλεια, στη Γενική Συνέλευση τού Εκπαιδευτικού, Επιστημονικού και Πολιτιστικού Οργανισμού των Ηνωμένων Εθνών, στο Συμβούλιο Ασφαλείας, στην Ειδική Πολιτική Επιτροπή και τέλος στην Κοινωνική, Ανθρωπιστική και Πολιτιστική Επιτροπή.
Οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν, ερεύνησαν επισταμένως και τελικά χειρίστηκαν αποκλειστικά στην αγγλική γλώσσα ιδιαιτέρως ευαίσθητα και δύσκολα θέματα τής παγκόσμιας πολιτικής σκηνής.
Μελέτησαν τη θεματολογία με κριτική σκέψη, ώστε να επιχειρηματολογήσουν αποτελεσματικά υπέρ των θέσεων τής χώρας που εκπροσωπούσαν. Συνεργάστηκαν αλλά και αντιπαρατέθηκαν γόνιμα με άλλους συνομηλίκους τους, διεύρυναν τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους και τελικά εκπροσώπησαν επάξια το Σχολείο τους.
Σύμβουλοι καθηγήτριες και συνοδοί στην προσπάθεια των παιδιών ήταν οι καθηγήτριες Αγγλικών κ. Μ. Κοψαχείλη και Μ. Δημητροπούλου.