Το Σάββατο 12/10/2019 στα Αρσάκεια Σχολεία Ψυχικού πραγματοποιήθηκε το εργαστήριο προετοιμασίας προέδρων και αντιπροέδρων των επιτροπών που συγκροτούν το 5ο Διεθνές Συνέδριο Προσομοίωσης των συνεδριάσεων του Ο.Η.Ε που θα πραγματοποιηθεί στα Αρσάκεια Σχολεία Πατρών 7-10/11/2019

Οι πρόεδροι και αντιπρόεδροι επιλέχτηκαν μετά από γραπτή και προφορική δοκιμασία.

Ο ρόλος τους στο συνέδριο είναι κομβικός, επομένως η προετοιμασία είναι ενδελεχής και σημαντική.

Θα ακολουθήσουν άλλα 5 εργαστήρια προετοιμασίας.