Στις 12 Νοεμβρίου του 2019 οι υποψήφιοι για τα διπλώματα ECCE (B2) και ECPE (C2) τού Πανεπιστημίου τού Michigan συμμετείχαν στο εργαστήριο, που διεξήχθη στο χώρο των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού, από τον δρα Ιωάννη Πετρόπουλο.

Στόχος τού εργαστηρίου ήταν να ενημερωθούν οι μαθητές εκτενώς σχετικά με τις επερχόμενες εξετάσεις τού Δεκεμβρίου και να λάβουν τις απαραίτητες οδηγίες και συμβουλές για να πετύχουν στις εξετάσεις.

Το εργαστήριο αφορούσε και στις 4 δεξιότητες (skills) που αξιολογούνται στα διπλώματα ECCE και ECPE (Reading, Listening, Writing, Speaking) και είχε τη μορφή συζήτησης. 

Τα παιδιά ερωτήθηκαν για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο κάθε κομμάτι τής εξέτασης και τι βρίσκουν εύκολο, με σκοπό να βελτιώσουν την απόδοσή τους για να έχουν το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Επιπλέον, έμαθαν τρόπους σχετικά με το πώς να διαβάζουν ένα κείμενο κατανοώντας τη γενική του ιδέα σε σύντομο χρονικό διάστημα, και πώς να παράγουν γραπτό λόγο, ο οποίος να είναι στοχευμένος και να τηρεί τα κριτήρια τού βαθμολογητή.

Τέλος, δόθηκαν στους μαθητές κατευθυντήριες οδηγίες όσον αφορά την αλληλεπίδρασή τους τόσο με τον εξεταστή όσο και με τον συνομιλητή τους.