Στις 9 Ιουνίου 2021 οι μαθητές τής Β΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, στο μάθημα των Αγγλικών, παρακολούθησαν στις αίθουσές τους σε ζωντανή διαδικτυακή σύνδεση ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα τού National Geographic με τίτλο "Become an Animal Adventurer".

Τα παιδιά έμαθαν από την κ. DaVida Alston-Smith, σύμβουλο τής NG Learning, για το φυσικό περιβάλλον στο οποίο ζουν τα άγρια ζώα τού πλανήτη μας. Επίσης, η Dr Annette Fayet, βιολόγος θαλάσσιων πτηνών στο Πανεπιστήμιο τής Οξφόρδης και εξερευνήτρια τού National Geographic, τους μίλησε για τα οικοσυστήματα διαφόρων θαλάσσιων πουλιών, καθώς και τον τρόπο μελέτης τους.

Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον κατά τη διάρκεια τής παρουσίασης και συμμετείχαν με ενθουσιασμό σε διαδραστικές δραστηριότητες και παιχνίδια.