Κατά το σχολικό έτος 2020-2021  μαθητές τής Γ΄ τάξης τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης υλοποίησαν το έργο “We Will Survive”, στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος e-Twinning με θέμα την πρόληψη και την διαχείριση κρίσεων, φυσικών και τεχνολογικών καταστροφών, πανδημιών, επιδημιών, πολέμων και τρομοκρατίας.
Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν εκτός από την Ελλάδα, η Γαλλία, η Γεωργία, η Ουκρανία και η Τουρκία.

Στόχος ήταν οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις για τα είδη, τα χαρακτηριστικά, τις επιπτώσεις των κρίσεων και των καταστροφών που απειλούν τις σύγχρονες κοινωνίες, καθώς και για τις μεθόδους αντιμετώπισής τους.

Οι μαθητές, αφού χωρίστηκαν σε μικτές διακρατικές ομάδες, δημιούργησαν παρουσιάσεις, διαδραστικά παιχνίδια, ποιήματα, τραγούδια και ζωγραφιές με σκοπό την ευαισθητοποίηση και την εξοικείωση με τις καταστροφές.

Η βιωματική και διαδραστική προσέγγιση όλων των δραστηριοτήτων και των εργασιών που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια τής υλοποίησης τού έργου αποτέλεσαν κίνητρο μάθησης και εφαλτήριο δράσης για τους μαθητές, οι οποίοι με διάθεση και ενθουσιασμό συμμετείχαν στο πρόγραμμα.

Υπεύθυνη τού προγράμματος ήταν η καθηγήτρια κ. Αθηνά Γκαρμπολά.

Μπορείτε να περιηγηθείτε στις δράσεις τού έργου εδώ και εδώ