Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων του μαθήματος των Αγγλικών, μαθητές και καθηγητές των Γυμνασίων και Λυκείων της Εκάλης και του Ψυχικού παρακολούθησαν δίωρη και τρίωρη παρουσίαση αντίστοιχα στις 02 και στις 04 Νοεμβρίου 2021 από τον καθηγητή της Ελληνοαμερικανικής Ένωσης, κύριο Ιωάννη Πετρόπουλο. Το θέμα ήταν οι εξετάσεις γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου του Michigan επιπέδου Β2 (LOWER) και C2 (PROFICIENCY) σε μορφή εργαστηρίου - Workshop.