Την Παρασκευή 24 Σεπτεμβρίου 2021, στο πλαίσιο τού εορτασμού τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών, πραγματοποιήθηκαν παιγνιώδεις και δημιουργικές δραστηριότητες σε όλες τις τάξεις τού Αγγλικού Τμήματος τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων, με κοινή θεματική τα 200 χρόνια ανεξαρτησίας τού ελληνικού κράτους.

Οι δραστηριότητες περιελάμβαναν διαγωνιστικό παιχνίδι γνώσεων, στην Στ΄ τάξη, και διαδραστικές ασκήσεις, καθώς και γνωριμία με τις ευρωπαϊκές σημαίες, στις μικρότερες τάξεις.