Η πανδημία του κορωνοϊού έχει αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο ζούμε.

Η καινούρια πραγματικότητα δημιούργησε δυσκολίες και έφερε και νέες προκλήσεις. Ορμώμενοι από αυτό, οι μαθητές της Β' τάξης του Α' Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού, με υπεύθυνη την κ. Καραβασίλη Αθηνά, στις αρχές Δεκέμβρη χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες και συνεργάστηκαν για την εκπόνηση της εργασίας στο μάθημα των Αγγλικών, με τίτλο: 'Christmas around the world'. Σκοπός της εργασίας ήταν να περιηγηθούν σε διαφορετικά μέρη του κόσμου για τον εορτασμό των Χριστουγέννων. Η κάθε ομάδα συνέλεξε πληροφορίες για τα έθιμα, τους συμβολισμούς και τις παραδοσιακές συνταγές της Φινλανδίας(εδώ), της Γαλλίας(εδώ), της Αυστρίας(εδώ) και της Ρωσίας(εδώ).