Οι μαθητές τής Α΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Πατρών φροντίζουν να αποτυπώνουν τη γνώση τους με ιδιαίτερους τρόπους!

Έτσι, την τελευταία εβδομάδα τού Φεβρουαρίου 2022, αφιέρωσαν τον χρόνο τους σε ευχάριστες εκπαιδευτικές δραστηριότητες.

Θα θέλαμε να μοιραστούμε μαζί σας ένα μικρό δείγμα τής δουλειάς τους:

"Plasticine Alphabet"

Αφού οι μικροί μαθητές έμαθαν να γράφουν τα πρώτα τους αγγλικά γράμματα στο χαρτί, αποφάσισαν να ξεδιπλώσουν το καλλιτεχνικό τους ταλέντο φτιάχνοντας γράμματα από πλαστελίνη!
Συνδύασαν, λοιπόν, το γνωστικό με την αισθητική πλευρά τής μάθησης και το αποτέλεσμα ήταν πραγματικά διασκεδαστικό!

"Fruit-Healthy Diet"

Με αφορμή το κεφάλαιο “Food and shopping”, στο βιβλίο τής Α΄ τάξης (Power Up-Unit 3), οι μικροί μαθητές πλούτισαν το λεξιλόγιό τους σχετικά με τα τρόφιμα και φρούτα, μίλησαν για την αξία και τη σπουδαιότητα των φρούτων στη διατροφή μας, και στο τέλος “γέμισαν” τα καλάθια τους με τα αγαπημένα τους φρούτα, τα οποία με ευκολία περιέγραψαν στα Αγγλικά, όταν τα παρουσίασαν στην τάξη τους.