Το Αρσάκειο Νηπιαγωγείο Θεσσαλονίκης συμμετέχει για πρώτη φορά τη φετινή χρονιά 2022-2023 στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα αδελφοποίησης σχολείων eTwinning! Το συνεργατικό έργο έχει τον τίτλο «STEAM with fairy tales» και αφορά στην προσέγγιση παραδοσιακών παραμυθιών με την μέθοδο STEAM. Για την υλοποίηση τού έργου το Αρσάκειο συνεργάζεται με 18 νηπιαγωγεία από τις εξής χώρες: την Κροατία, τη Λιθουανία, την Πολωνία, τη Λετονία, την Ιταλία, την Τουρκία, την Ελλάδα, τη Σερβία και τη Βουλγαρία.

Τα έργα eTwinning προωθούν τη συνεργασία των λαών και τη σημασία εκμάθησης των ξένων γλωσσών. Στόχος τού συγκεκριμένου έργου είναι οι μαθητές, δουλεύοντας συνεργατικά, να αναπτύξουν γνώσεις και δεξιότητες που είναι απαραίτητες στην καθημερινή ζωή: γλωσσικές, κοινωνικές, ψηφιακές, επικοινωνιακές.
Μέσα από το έργο αυτό οι μαθητές θα ασχοληθούν με τον μαγικό κόσμο των παραμυθιών. Στόχος τού έργου είναι να αναπτύξει τη δημιουργικότητα των μαθητών μέσα από την ανάλυση παραδοσιακών παραμυθιών με μεθόδους STEAM.
Στο eΤwinning έργο που συντονίζει η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Κατερίνα Κυριακίδου συμμετέχουν όλοι οι μαθητές τού Νηπιαγωγείου με την συνεχή υποστήριξή τους από την προϊσταμένη τού Νηπιαγωγείου κ. Ναταλία Βαμβακίδου, τη βοηθό της κ. Ηρώ Ζαχαριάδη και την καθηγήτρια Αγγλικών κ. Δέσποινα Βαρδάκη.