Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας για την επιτυχία τους στις εξετάσεις γλωσσομάθειας αυτής τής χρονιάς!

Ευχόμαστε καλή πρόοδο και δύναμη στην επίτευξη των στόχων τους!

ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2021

Σε όλα τα Αρσάκεια Γυμνάσια Σχολεία Αθηνών και στο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης σημειώθηκε 100% επιτυχία στο DELF A1 και στο DELF A2 με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία, ενώ και υποψήφια μαθήτρια τού Β΄Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού πέρασε με υψηλή βαθμολογία το DELF A2.

Αναφέρουμε ότι στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών από τις δύο υποψήφιες μαθήτριες πέρασε η μία το DELF A2.

Οι μαθητές όλων των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων Αθηνών και τού Γυμνασίου Θεσσαλονίκης, που συμμετείχαν στις εξετάσεις τού DELF B1, πέρασαν σημειώνοντας 100% επιτυχία!

Στο δίπλωμα DELF B2 οι μαθητές μας είχαν τα εξής ποσοστά επιτυχίας: 100% επιτυχία στο Β΄Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο και στο Λύκειο Θεσσαλονίκης,  33% στο Α΄Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο (από τους τρεις μαθητές πέρασε ο ένας) και 75% στα Αρσάκεια Λύκεια Ψυχικού


ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΑΪΟΥ 2022

Σε όλα τα Αρσάκεια Γυμνάσια Σχολεία Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων σημειώθηκε 100% επιτυχία στο DELF A1 με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία.

Στις εξετάσεις DELF A1 συμμετείχαν και μαθητές τής Στ΄ τάξης των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Πατρών και Ιωαννίνων με 100% επιτυχία!

100% επιτυχία για το δίπλωμα  DELF A2 με υψηλή βαθμολογία σε όλα μας τα σχολεία εκτός από το Β΄Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού που σημείωσε 95% επιτυχία και το Αρσάκειο Γυμνάσιο Ιωαννίνων και Πατρών με ποσοστό επιτυχίας 85%. 

Στο δίπλωμα DELF B1 έχουμε, επίσης, 100% επιτυχία στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Γυμνάσια και στα Αρσάκεια Γυμνάσια και Λύκεια Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων καθώς και στο Α΄Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού.

93% επιτυχία σημείωσαν τα Αρσάκεια Γυμνάσια Ψυχικού και 85% επιτυχία το Β΄Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού και το Αρσάκειο Γυμνάσιο Πατρών.

Στο δίπλωμα DELF B2, που πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης τής Γαλλικής Γλώσσας, οι μαθητές μας είχαν τα εξής ποσοστά επιτυχίας: 100% επιτυχία στα  Αρσάκεια-Τοσίτσεια Γυμνάσια και Λύκεια, στο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, στο Α΄Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού και στα Αρσάκεια Λύκεια Πατρών και Θεσσαλονίκης.

86% επιτυχία στο Β΄Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, 83% στο Β΄Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, ενώ στο Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού από τους 3 μαθητές πέρασαν οι 2 (ποσοστό επιτυχίας 67%).

Οι υποψήφιοι για το  SΟRΒΟΝΝΕ B2 στα Αρσάκεια Γυμνάσια Ψυχικού, στο Β΄Λύκειο Ψυχικού, στο Β΄Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Ιωαννίνων πέρασαν με υψηλή βαθμολογία τις εξετάσεις σημειώνοντας και σε αυτό το επίπεδο 100% επιτυχία!

100%  επιτυχία στο ιδιαίτερα υψηλού επιπέδου δίπλωμα DALF C1 σημείωσαν οι υποψήφιοι μαθητές τού Α΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου και των Αρσακείων-Τοσιτσείων Λυκείων, καθώς και οι υποψήφιες μαθήτριες για το DALF C1 και το SORBONNE C1 τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού!