Στο πλαίσιο τού προγράμματος υποδοχής Γάλλων μεταπτυχιακών φοιτητών στη χώρα μας, τα Αρσάκεια Σχολεία  είχαν την ευκαιρία να φιλοξενήσουν τρεις Γάλλους μεταπτυχιακούς φοιτητές, master Fle (διδασκαλία τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας) τού Πανεπιστημίου τού Artois. Οι φοιτητές πραγματοποιούν την πρακτική τους άσκηση στο τμήμα εκπαιδευτικής συνεργασίας τού ΓΙΕ και συμμετείχαν ενεργά στο μάθημα όλων των τάξεων τής πρωτοβάθμιας και τής δευτεροβάθμιας.
Συγκεκριμένα, οι φοιτητές παρακολούθησαν συνολικά 20 διδακτικές ώρες, συμμετέχοντας ενεργά στη διαδικασία τού μαθήματος.
Στις τάξεις των Δημοτικών δραστηριοποίησαν τους μαθητές με σειρά από βιωματικές δράσεις και παιχνίδια όπως: “Dans ma valise il y a . . .”, “Où est Charlie?” μέσα από τα οποία δίδαξαν γραμματικά φαινόμενα και λεξιλόγιο με απλό και παιγνιώδη τρόπο και κέρδισαν τα χαμόγελα των μαθητών παίζοντας μαζί τους.
Στο Γυμνάσιο, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους μέσα από τη διαδικασία προσομοίωσης τής προφορικής εξέτασης για τα διπλώματα DELF και DALF, για τα οποία θα εξετάζονταν σε μερικές ημέρες. Επίσης, τα παιδιά, μέσα από εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό, το οποίο ετοίμασαν οι Γάλλοι μεταπτυχιακοί φοιτητές, είχαν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή με τον μαγικό κόσμο τής διαφήμισης. Αφού είδαν μερικές γαλλικές διαφημήσεις, ανακάλυψαν τις λέξεις κλειδιά που βοηθούν στη μετάδοση τού μηνύματος και τον τρόπο με τον οποίο περνά το μήνυμα στον ακροατή (άμεσα ή έμμεσα). Τέλος έκαναν σύγκριση μεταξύ ελληνικών και γαλλικών διαφημίσεων.
Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν από την παρουσία των Γάλλων φοιτητών στο μάθημα τής Γαλλικής Γλώσσας και συμμετείχαν με χαρά σε όλη τη διαδικασία τού μαθήματος. Η δράση αυτή τού Γαλλικού τμήματος αποτέλεσε για τα παιδιά μια πολύ καλή εμπειρία, διότι κατάλαβαν ότι μπορούν να κατανοήσουν αλλά και να επικοινωνήσουν με ευχέρεια στα Γαλλικά, τόσο στον προφορικό όσο και στον γραπτό λόγο.
Την ευθύνη τής υποδοχής των  Γάλλων μεταπτυχιακών φοιτητών είχε η Συντονίστρια Γαλλικών τής Φ.Ε. κ. Χρύσα Παπουτσάκη σε συνεργασία με το Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας και τις υπεύθυνες υλοποίησης τού προγράμματος- Ακολούθους τής Γαλλικής Πρεσβείας κ. Odile Cobacho και κ. Emmanuelle Boillon.