Στο πλαίσιο των πολιτιστικών προγραμμάτων 2017-2018 πραγματοποιήθηκε τρίγλωσση λέσχη ανάγνωσης με τίτλο «Θεσσαλονίκη. Αύγουστος 1917. Ξετυλίγοντας το νήμα των γεγονότων τής μεγάλης πυρκαγιάς που άλλαξε τη φυσιογνωμία ολόκληρης τής πόλης…». Στη λέσχη ανάγνωσης συμμετείχαν μαθητές από την Γ΄ τάξη τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης και από τις Α΄ και Β΄ τάξεις τού Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης.
Κατά τη διάρκεια τής εκπόνησης ττού πολιτιστικού προγράμματος, οι μαθητές εξερεύνησαν την πόλη τής Θεσσαλονίκης των αρχών τού 20ού αιώνα, μελέτησαν τις διαφορετικές εθνότητες που κατοικούσαν στην πόλη την εποχή εκείνη και μυήθηκαν στις μυρωδιές και τις γεύσεις τού πολυπολιτισμικού της τοπίου.
Με αφορμή την επέτειο των 100 χρόνων από την πυρκαγιά τής Θεσσαλονίκης, τα παιδιά μελέτησαν αποσπάσματα από το βιβλίο "Το νήμα" τής Βικτόρια Χίσλοπ στα Αγγλικά και τα Γαλλικά, γνώρισαν τους αφηγηματικούς τρόπους τής συγγραφέως, μετέφρασαν αποσπάσματα τού βιβλίου από την αγγλική και γαλλική γλώσσα στην ελληνική και συνέκριναν τις δικές τους μεταφραστικές απόπειρες με την πλέον καθιερωμένη μετάφραση τοή πρωτότυπου τής Χίσλοπ στη χώρα μας. Τέλος, προχώρησαν σε νοηματική ανάγνωση και στις δύο γλώσσες με παράλληλη χρήση των μεταφρασμένων αποσπασμάτων τους για τη δημιουργία δύο ταινιών με τη βοήθεια τής εφαρμογής επεξεργασίας ταινιών Movie Maker.
Μέσα από την ομαδοσυνεργατική μέθοδο, οι μαθητές έμαθαν να δουλεύουν συλλογικά, να ανακαλύπτουν τις ικανότητες τους, να αξιοποιούν τις κλίσεις και τα ταλέντα τους, να εφαρμόζουν πρακτικά τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους, να αυτενεργούν και να δημιουργούν. Επίσης, ανέπτυξαν μεθοδολογικές και ερευνητικές ικανότητες μέσα από τη χρήση πολλών και διαφορετικών πηγών και επέδειξαν κριτική στάση απέναντι στις πληροφορίες που συνέλεξαν. Τέλος, ανακάλυψαν την ιστορία τής πόλης τους, και ιδιαίτερα τα γεγονότα που σχετίζονται με τη μεγάλη πυρκαγιά τής Θεσσαλονίκης, και αναγνώρισαν την αξία τής φιλαναγνωσίας.
Τους μαθητές καθοδήγησαν και συντόνισαν η καθηγήτρια Αγγλικών κ. Βασιλική Κωσταρά και η καθηγήτρια Γαλλικών κ. Σοφία Καρασάββα.
Οι ταινίες των μαθητών έχουν αναρτηθεί στο ιστολόγιο τού Λυκείου εδώ