Με αφορμή τον εορτασμό τής Ευρωπαϊκής Ημέρας Γλωσσών οι μαθητές τoύ Γαλλικού και τού Γερμανικού τμήματος τού Αρσακείου Γυμνασίου Θεσσαλονίκης μελέτησαν, παρατήρησαν και συνέκριναν τις διάφορες οικογένειες γλωσσών με στόχο την γλωσσική αφύπνισή τους σε θέματα πολυγλωσσίας.

Στο πλαίσιο τής συστηματικής και καλά οργανωμένης διδασκαλίας των ξένων γλωσσών, τα Αρσάκεια Σχολεία δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην πολυγλωσσία αλλά και στην ανάδειξη τής ιδιαίτερης γλωσσικής ταυτότητας κάθε λαού.

Καθ’ όλη τη διάρκεια τού σχολικού έτους οι μαθητές μέσα από ποικίλες εκπαιδευτικές δραστηριότητες, εκδηλώσεις και προγράμματα μαθαίνουν να αντιμετωπίζουν τις ξένες γλώσσες όχι μόνο ως ένα μέσο επικοινωνίας με τους άλλους (από την πιο στοιχειώδη ώς την πιο απαιτητική επικοινωνία), αλλά και ως έμπρακτη επαφή με τη σκέψη, την ιστορία, τη νοοτροπία κάθε λαού και, το βασικότερο, αντιλαμβάνονται την άμεση σχέση τής γλώσσας με μορφές πολιτισμού, με την παιδεία, με την ταυτότητα ενός λαού, καθώς και με άλλες διαστάσεις τού πολιτισμού του.

Για τον σκοπό αυτό και σε συνεργασία με την ερευνητική ομάδα τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Pluralités οι μαθητές συμμετείχαν στις 5 Οκτωβρίου 2020 σε δραστηριότητα που στόχευε στην ανάπτυξη ποικίλων δεξιοτήτων γλωσσικού, πολιτισμικού, παιδαγωγικού και κοινωνικού χαρακτήρα.

Μέσα από την πολυγλωσσική δραστηριότητα «Τα ελληνικά γεφυρώματα» αναζήτησαν «γέφυρες» μεταξύ των γλωσσών και πώς αυτές οδηγούν στην καλύτερη κατανόηση μιας γλώσσας και κατ’ επέκταση ενός πολιτισμού.

Η ομάδα Pluralités πραγματοποιεί πρότυπες δράσεις με καινοτόμο υλικό, οι οποίες εντάσσονται στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού προγράμματος "Éveil aux Langues" (Γλωσσική αφύπνιση) και βασίζονται στις αρχές τού FREPA (Framewok of Reference for Pluralistic Approaches), το οποίο εκπονήθηκε από το Συμβούλιο τής Ευρώπης (πατήστε εδώ) και εφαρμόστηκε σε εκπαιδευτικά ιδρύματα, προκειμένου να ευνοήσει και να διαδώσει την πολυγλωσσία στην πρωτοβάθμια, τη δευτεροβάθμια και την τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Επιστημονικά υπεύθυνη του προγράμματος είναι η επίκουρη καθηγήτρια του Τμήματος Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας τού ΑΠΘ κ. Ευαγγελία Μουσούρη.