Σε όλα τα Αρσάκεια Γυμνάσια Σχολεία Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων σημειώθηκε 100% επιτυχία στο DELF A1 με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία και στις δύο εξεταστικές περιόδους.

Στις εξετάσεις DELF A1 συμμετείχαν στην εξεταστική περίοδο του Ιουνίου 2021 και μαθητές τής Στ΄ τάξης των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Πατρών και Ιωαννίνων με ανάλογη επιτυχία!
100% επιτυχία στην εξεταστική τού Μαΐου και Ιουνίου 2021 για το δίπλωμα DELF A2 με υψηλή βαθμολογία σε όλα σχεδόν σε όλα τα Σχολεία μας, 88% ποσοστό επιτυχίας στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης και 94% στο Α΄Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού..

Στο δίπλωμα DELF B1 είχαμε, επίσης, 100% επιτυχία στην εξεταστική τού Μαΐου σε όλα τα Σχολεία, ενώ στην εξεταστική τού Ιουνίου σημειώσαμε 100% επιτυχία σε όλα τα Αρσάκεια Λύκεια Αθηνών, Πατρών, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων.
Συγκεκριμένα, 100% επιτυχία στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης και στο Αρσάκειο Γυμνάσιο Θεσσαλονίκης και Πατρών, 94% επιτυχία στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, 78% επιτυχία στο Α΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού και 91% επιτυχία στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού.

Στο δίπλωμα DELF B2, που πιστοποιεί το υψηλό επίπεδο γνώσης τής Γαλλικής Γλώσσας, οι μαθητές μας είχαν τα εξής ποσοστά επιτυχίας στην εξεταστική τού Μαΐου: 100% επιτυχία στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Λύκεια Εκάλης, στα Αρσάκεια Γυμνάσια και Λύκεια Πατρών και Θεσσαλονίκης, στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, στο Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού και στο Γενικό Λύκειο Ψυχικού, και 67% επιτυχία στο Α΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού.

Στην εξεταστική περίοδο τού Ιουνίου σημειώθηκε 100% επιτυχία στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης, στο Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού και στο Αρσάκειο Λύκειο Θεσσαλονίκης και Πατρών, και 92% στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, 77% στο Α΄Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης και στο Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού, 67% επιτυχία στο Β΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο Εκάλης, 60% επιτυχία στο Α΄Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού και 50% στο Α΄ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο Εκάλης.

Οι υποψήφιοι για το SΟRΒΟΝΝΕ B2 και για το DALF C1 στο Α΄Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο, στο Β΄ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού και στο Β΄ Αρσάκειο Λύκειο Ψυχικού, καθώς και ο υποψήφιος για το SORBONNE C1 τού Αρσακείου Λυκείου Ιωαννίνων πέρασαν με επιτυχία τις εξετάσεις σημειώνοντας και σε αυτά τα επίπεδα 100% επιτυχία!