Οι μαθήτριες Ηρώ Ασημομύτη τής Α΄τάξεως τού Β΄ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού και Μαριάννα Γρατσία τής Β΄τάξεως τού Αρσακείου Λυκείου Θεσσαλονίκης διακρίθηκαν σε πανελλαδικό επίπεδο στον ανεπίσημο διαγωνισμό JUVENES TRANSLATORES, που διοργάνωσαν τα Σχολεία σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Μετάφρασης τής Αντιπροσωπίας τής Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Ελλάδα, τον Νοέμβριο 2021.

Οι μαθήτριες των Σχολείων μας διαγωνίστηκαν στη μετάφραση στα Ελληνικά ενός γαλλικού άρθρου με τίτλο  «Le retour à la normale mais en mieux, s’il vous plaît !» και σύμφωνα με τα κριτήρια της Επιτροπής, τα οποία είναι η ακρίβεια τής μετάφρασης, η ικανότητα ορθής χρήσης τού γραπτού λόγου (γραμματική και επιλογή εκφράσεων), η στρωτή γραφή με ευχέρεια και οι ευρηματικές μεταφραστικές λύσεις, ήταν οι μοναδικές μεταφράσεις γαλλικού κειμένου που διακρίθηκαν στη χώρα μας.

Όλοι οι μαθητές και μαθήτριες που συμμετείχαν στον διαγωνισμό έλαβαν βεβαίωση συμμετοχής από τον ευρωπαϊκό φορέα και οι νικήτριες έλαβαν ένα συμβολικό δώρο για τη διάκρισή τους.