Οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Γ΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, που διδάσκονται τα Γαλλικά ως β΄ ξένη γλώσσα, με την καθοδήγηση τής καθηγήτριάς τους κ. Σωτηροπούλου Γιούλης, δημιούργησαν το πρώτο τους γαλλικό περιοδικό!

Το ψηφιακό περιοδικό περιλαμβάνει εργασίες των μαθητών, από τις αρχές του Ιανουαρίου μέχρι τις αρχές Μαρτίου 2022, με θέμα το ποδήλατο, και αντιπροσωπεύει το ιδιαίτερο ύφος των μαθητών.

Κατά τη διάρκεια αυτών των μηνών όλοι οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες, εκπονώντας άρθρα, αλλά και ατομικά, δημιουργώντας τις δικές τους ζωγραφιές.

Στόχος τού περιοδικού είναι η παραγωγή μικρών κειμένων, που θα βελτιώσουν τις δεξιότητες των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου.

Η δημιουργία τού περιοδικού είναι αποτέλεσμα μιας συλλογικής και συνεργατικής προσπάθειας όλων των μαθητών, κατά τη διάρκεια τής οποίας τούς δίνεται η δυνατότητα να εκφραστούν, να εξωτερικεύσουν γνώσεις και συναισθήματα, αλλά και να αναπτύξουν και να εξελίξουν τις δυνατότητές τους.

Με βάση το λεξιλόγιο και τη γραμματική, που διδάχθηκαν οι μαθητές αυτούς τους μήνες, μέσα από τις ενότητες τού σχολικού εγχειριδίου, συγκέντρωσαν το υλικό (φωτογραφίες, ζωγραφιές, κείμενο κ.λπ.) και συνέταξαν διαφορετικά άρθρα, εργαζόμενοι σε ομάδες.

Η καθηγήτριά τους καθορίζοντας τις ομάδες, καθώς και τη θεματολογία των άρθρων («Το ποδήλατο: το αγαπημένο μέσο μεταφοράς των εφήβων»«Μια βόλτα με το ποδήλατο»«Στον δρόμο προς το σχολείο!» «Ανακαλύπτοντας την Κηφισιά με το ποδήλατο», «Τεστ: Σ ’αρέσει το ποδήλατο;») κινητοποίησε τους μαθητές κατευθύνοντάς τους, ώστε να δημιουργήσουν διάφορα κείμενα και ζωγραφιές.

Η αξιολόγηση έγινε από την καθηγήτρια και οι μαθητές διασκέδασαν δημιουργώντας στα Γαλλικά τα δικά τους έργα!

Δείτε το εδώ!