Οι μαθητές τού Γαλλικού τμήματος των Αρσακείων Γυμνασίων και Λυκείων Αθήνας, Πάτρας, Θεσσαλονίκης και Ιωαννίνων συμμετείχαν στην 1η Διαδικτυακή Πανελλήνια Γιορτή Γαλλοφωνίας, που πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Απριλίου, ώρα 17.00-20.00.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από τη Γενική Διεύθυνση Διεθνών, Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Παιδείας Ομογενών και Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης, Διεύθυνση Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων, Τμήμα Διεθνών Σχέσεων.

Τίτλος τής εκδήλωσης ήταν "Une fête d'expression créative pour la Francophonie" και στόχος της να αναδείξει εργασίες μαθητών από όλα τα σχολεία τής Ελλάδος με αφορμή την εβδομάδα Γαλλοφωνίας.

Κατά την εβδομάδα Γαλλοφωνίας (12-20 Μαρτίου 2022) σε όλες τις χώρες όπου ομιλούνται ή διδάσκονται τα Γαλλικά πραγματοποιήθηκαν ποικίλες εκδηλώσεις.

Τα Αρσάκεια Σχολεία συμμετείχαν με ένα σύντομο βίντεο στο οποίο μαθητές που διδάσκονται Γαλλικά παρουσίασαν Γαλλίδες πρωτοπόρους στον αγώνα για τα δικαιώματα των γυναικών και την ισότητα των δύο φύλων, καθώς και Γαλλίδες που διακρίνονται στον χώρο των επιστημών, τής πολιτικής και των γραμμάτων.