Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές μας που πέτυχαν στις εξετάσεις γλωσσομάθειας DELF/DALF κατά την εξεταστική περίοδο Μαΐου 2023!

100% επιτυχία στα διπλώματα DELF A1 και DELF A2 σημείωσαν οι υποψήφιοι μαθητές μας όλων των Αρσακείων Γυμνασίων Ψυχικού και Εκάλης με ιδιαίτερα υψηλή βαθμολογία καθώς και του Α’ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού.

Σε όλα τα Αρσάκεια Γυμνάσια και Λύκεια Θεσσαλονίκης και Πάτρας σημειώθηκε 100% επιτυχία στο DELF A1, DELF A2, DELF B1 και DELF B2. 100% επιτυχία στο DELF A1 και για τους μαθητές της Στ’ τάξης στα Αρσάκεια Δημοτικά Σχολεία Πατρών και Ιωαννίνων.

Στο Αρσάκειο Γυμνάσιο και Λύκειο Ιωαννίνων, οι μαθητές μας σημείωσαν επίσης 100% επιτυχία στο DELF A1, DELF Β1 και SORBONNE B2 και 88% επιτυχία στο DELF A2 (από τους 16 μαθητές πέτυχαν οι 14).

Στα Αρσάκεια-Τοσίτσεια Γυμνάσια και Λύκεια σημειώθηκε 88% επιτυχία στο DELF B1 και 75% επιτυχία στο DELF B2. Πρέπει να αναφερθεί η 100% επιτυχία στο DELF B1 των μαθητών μας στο Α’ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Λύκειο και στο DELF B2 στο Β’ Αρσάκειο-Τοσίτσειο Γυμνάσιο.

Στα Αρσάκεια Γυμνάσια και Λύκεια Ψυχικού οι μαθητές μας σημείωσαν 80% επιτυχία στο DELF B1 και 89% στο DELF B2. Αναφέρουμε 100% επιτυχία στο DELF B1 για τους υποψήφιους μαθητές του Α’ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού και στο DELF B2 για τους μαθητές του Α’ Αρσακείου Γυμνασίου και του Α’ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού.

100% επιτυχία στο DALF C2! Συγχαρητήρια στις μαθήτριες του Β’ Αρσακείου Λυκείου Ψυχικού που κατέκτησαν με πολύ καλή βαθμολογία το δίπλωμα πανεπιστημιακού επιπέδου DALF C2.