Οι καθηγήτριες Γαλλικής Γλώσσας κ. Όλγα Δασκαλοπούλου και Μαρία Σερβετά συμμετείχαν στην επιστημονική ημερίδα (Journée d’Études) με τίτλο «Η Παρουσία τού Αντρέ Μαλρώ στην Ελλάδα» («La présence d’André Malraux en Grèce»), η οποία διεξήχθη στις 18 Φεβρουαρίου 2017 στο Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδας.
Oι καθηγήτριες παρακολούθησαν τις εισηγήσεις καθηγητών Πανεπιστημίου ( Michaël de Saint-Cheron (André Malraux entre la Grèce et Israël), Nicolas Manitakis (André Malraux et l’IFA), Konstantina Plaka (Malraux à Athènes en 1959), Chistos Nikou (Le Musée Imaginaire d’Odysséas Elytis), Takis Théodoropoulos (Malraux : les métamorphoses de la Grèce secrète).