Οι καθηγήτριες Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Δημοτικών Εκάλης κ. Έλενα Βιολάρη και Έφη Γεώργα παρακολούθησε σεμινάριο επιμόρφωσης για την αξιοποίηση και την εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και έλαβε την πιστοποίηση τού β΄ επιπέδου.
Το σεμινάριο "Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle" είχε διάρκεια είκοσι έξι (26) εβδομάδων (από τον Νοέμβριο 2016 μέχτο τον Ιούνιο 2017), πραγματοποιείται τα τελευταία δέκα χρόνια πανελλαδικά από ομάδα επιμορφωτών και απευθύνεται σε όλους τους εκπαιδευτικούς δευτεροβάθμιας και πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης.
Το δίκτυο αναπτύσσεται και έχει πετύχει την υλοποίηση τού σεμιναρίου σε 15 διαφορετικές περιοχές τής Ελλάδας με την υποστήριξη των κατά τόπους Διευθύνσεων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, Σχολικών Συμβούλων και Κέντρων Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών. Επίσης, υποστηρίζεται από το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) που παρέχει δωρεάν το server τού σεμιναρίου. Τα μέλη τού δικτύου δραστηριοποιούνται στη διδασκαλία με αξιοποίηση των ΤΠΕ, στη δημιουργία εκπαιδευτικών ιστοσελίδων και εφαρμογών, συμμετέχουν σε εκπαιδευτικά συνέδρια και ημερίδες, στη δράση «Labs.OpenGov - Ανασχεδιάζουμε τις κρατικές ηλεκτρονικές υπηρεσίες» κ.ά.
Στόχος τού σεμιναρίου είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των εκπαιδευτικών με πληθώρα εργαλείων των ΤΠΕ που είναι χρήσιμα για τη διδακτική πράξη. Απώτερη επιδίωξη τού προγράμματος είναι η ένταξη ορισμένων από τα διδασκόμενα εργαλεία ΤΠΕ στη διδακτική πράξη, σύμφωνα με τις ανάγκες και τα χαρακτηριστικά κάθε εκπαιδευτικού.
Το σεμινάριο περιελάμβανε:
• εκμάθηση δημιουργίας ηλεκτρονικού μαθήματος στο διαδίκτυο με το ΣΔΜ Moodle που περιλαμβάνει ποικίλες μορφές εκπαιδευτικού υλικού, π.χ. κείμενο, αρχεία, συνδέσεις σε ιστοσελίδες κ.ά., και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, π.χ. ομάδα συζήτησης, υποβολή εργασίας, κουίζ ερωτήσεων, εκπαιδευτικά παιχνίδια κ.ά.
• χρήση και αξιοποίηση ελεύθερου/δωρεάν λογισμικού για εφαρμογές, όπως είναι η πλοήγηση στο διαδίκτυο, επεξεργασία κειμένου, δημιουργία παρουσιάσεων
μετατροπή πολυμεσικών αρχείων, επεξεργασία ήχου, επεξεργασία εικόνας, δημιουργία κινουμένου σχεδίου, δημιουργία εκπαιδευτικού βίντεο, αξιοποίηση εκπαιδευτικού βίντεο από το διαδίκτυο, συνεργατική συγγραφή εγγράφων googledoc, επικοινωνία voip
δημιουργία και αξιοποίηση εργαλείων τού διαδικτύου, τού ιστού 2.0 και των υπηρεσιών τού ΠΣΔ, όπως είναι π.χ. το ιστολόγιο, το wiki, το ανέβασμα αρχείων ftp, η δημιουργία δικτυακών τόπων.