Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στις εργασίες τού παγκόσμιου συνεδρίου καθηγητών Γαλλικής με θέμα «Corps, rythmes et voix en littérature et dans d’autres pratiques de langage» («Σώματα, ρυθμοί και φωνές στη λογοτεχνία και σε άλλες πρακτικές τής γλώσσας»), που πραγματοποιήθηκε στο Πανεπιστήμιο τού Aveiro στην Πορτογαλία από τις 19 έως τις 21 Οκτωβρίου 2017.
Η εισήγηση είχε τίτλο «La voix de la littérature comparée dans le cours de FLE. Un défi ? Pourquoi ?» («Η φωνή τής συγκριτικής λογοτεχνίας στο μάθημα των Γαλλικών. Μια πρόκληση; Γιατί;») και βασίστηκε στον άξονα τού σεμιναρίου «La voix dans l'enseignement/apprentissage des langues étrangères » («Η φωνή στην εκπαίδευση/εκμάθηση ξένων γλωσσών»). Η εισηγήτρια αναφέρθηκε στην έννοια και την ουμανιστική διάσταση τής συγκριτικής λογοτεχνίας, που έχει στόχο να φέρει πιο κοντά διαφορετικούς ανθρώπους και πολιτισμούς. Στη συνέχεια, παρουσίασε τους τρόπους με τους οποίους μπορεί να ενσωματωθεί η συγκριτική λογοτεχνία στο μάθημα τής Γαλλικής Γλώσσας στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ευαισθητοποιώντας τους μαθητές σε θέματα τού ενδιαφέροντός τους μέσα από αποσπάσματα Ελλήνων και Γάλλων συγγραφέων και ποιητών.
Ακολούθησε συζήτηση με τους ακροατές σχετικά με το δύσκολο αυτό εγχείρημα, το οποίο κέντρισε το ενδιαφέρον τους. Όλοι συνεχάρησαν την καθηγήτρια για το αποτέλεσμα αυτής τής προσπάθειας.
Επίσης, στο πλαίσιο τού συνεδρίου, η κ. Δασκαλοπούλου παρακολούθησε σειρά από εργαστήρια και εισηγήσεις Γάλλων και ξένων καθηγητών Πανεπιστημίου και ερευνητών με επίσημους προσκεκλημένους και κύριους ομιλητές τους Γάλλους καθηγητές Serge Martin και Arlette Bouloumié των Πανεπιστημίων Sorbonne Nouvelle- Paris III και Université d’Angers, αντίστοιχα.