Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων Δημοτικών Ψυχικού κ. Όλγα Δασκαλοπούλου συμμετείχε ως εισηγήτρια στην επιμορφωτική ημερίδα για καθηγητές Γαλλικής με θέμα «Imagination, créativité et (inter)action en classe de FLE» («Φαντασία, δημιουργικότητα και (δια)δράση στην τάξη τής Γαλλικής») που πραγματοποιήθηκε στις 20 Ιανουαρίου 2018 στο 1o Πειραματικό Γυμνάσιο Αθήνας, στην Πλάκα.
Η εισήγηση είχε τίτλο «La voix de la littérature comparée dans le cours de FLE. Un défi ? Pourquoi ?» («Η Συγκριτική Λογοτεχνία στο μάθημα των Γαλλικών. Μια πρόκληση; Γιατί;») και βασίστηκε στον άξονα τού σεμιναρίου «Le plaisir de découvrir et d’apprendre au primaire et au secondaire» («Η ευχαρίστηση τής ανακάλυψης και τής μάθησης στην πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια»). To περιεχόμενο τής εισήγησης θα δημοσιευτεί στο επιστημονικό περιοδικό contact+ No 80//décembre 2017 – janvier - février 2018 (Revue trimestrielle d’information, d’analyse et de recherche) που εκδίδει ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας.
Η καθηγήτρια παρακολούθησε επίσης σειρά από εργαστήρια και εισηγήσεις Γάλλων και Ελλήνων καθηγητών και ερευνητών.
Την ημερίδα οργάνωσε ο Σύνδεσμος Καθηγητών Γαλλικής Γλώσσας Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης Ελλάδας υπό την αιγίδα τού Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.