Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ετήσια Επιμόρφωση στην Οργάνωση και Διοίκηση τής Εκπαίδευσης» τού Κέντρου Επιμόρφωσης και Διά Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τού Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, και το ολοκλήρωσε επιτυχώς με επίδοση 95/100.

Συγκεκριμένα, το ετήσιο πρόγραμμα ήταν διάρκειας 400 ωρών με 16 ecvet (ευρωπαϊκές πιστωτικές μονάδες επαγγελματικής κατάρτισης), περιελάμβανε ποικίλο ψηφιακό υλικό, επιστημονικά κείμενα μελέτης και άρθρα στα Ελληνικά και Αγγλικά από πανεπιστημιακές βάσεις δεδομένων, ασκήσεις και ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης, καθώς και αξιολόγηση εργασιών κριτικής ανάπτυξης και ανάλυσης θεμάτων.

Το πρόγραμμα κατανεμήθηκε στις εξής διδακτικές ενότητες:

1.Αποτελεσματική Διοίκηση και Ηγεσία στο Σύγχρονο Σχολείο

2. Εισαγωγή στη Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) στην Εκπαίδευση

3. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας (ΔΟΠ) και Εκπαίδευση

4. Η Διοίκηση Ολικής Ποιότητας στην Εκπαίδευση ανά τον κόσμο και η εφαρμογή της στην ελληνική
    πραγματικότητα

5. Η συστημική προσέγγιση τής ΔΟΠ με στόχο την εφαρμογή της στην Εκπαίδευση

6. Εφαρμογές χαρακτηριστικών τής ΔΟΠ στην Εκπαίδευση

7. Προώθηση καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων στο σχολείο (μέρος Α)

8. Προώθηση καινοτομιών και μεταρρυθμίσεων στο σχολείο (μέρος Β)

9. Η συναισθηματική νοημοσύνη στο σχολείο: Αναπτύσσοντας συναισθηματικά ευφυή σχολεία και θετικές
    συμπεριφορές στην Εκπαίδευση

10. Η διοίκηση των ταλέντων (talent management) στο σύγχρονο σχολείο: Θεωρητικό πλαίσιο, πρακτικά βήματα
      και δεξιότητες για ανάπτυξη ανθρώπινων πόρων και βελτίωση των αποτελεσμάτων τού σχολείου

11. Στρατηγική επικοινωνία και ανάπτυξη δεξιοτήτων διαχείρισης συγκρούσεων στο σχολείο

12. Ηθικές διαστάσεις και υπευθυνότητα τής ηγεσίας: αξίες, κουλτούρα και ευημερία στο σχολείο

13. Μοντέλα επαγγελματικής ανάπτυξης εκπαιδευτικών

14. Σχολείο και Οικογένεια: Δυναμικές Αλληλεπιδράσεις

15. Σχολικός εκφοβισμός: Τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισης

16. Διαχείριση προβλημάτων τής συμπεριφοράς στη σχολική τάξη: Θεωρητικές προσεγγίσεις και μοντέλα
     παρέμβασης

17. Οργάνωση σχολικών εκδρομών: Μεγιστοποιώντας τα εκπαιδευτικά οφέλη

18. Η μετάβαση τού μαθητή από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο