Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Διαπροσωπικές και Επικοινωνιακές Δεξιότητες για Στελέχη τής Εκπαίδευσης» τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.) με τη συγγραφή και την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσεων για την προώθηση τής ποιοτικής συνεργασίας μεταξύ στελεχών τής εκπαίδευσης μέσα από κριτικό και εποικοδομητικό διάλογο, με τις τεχνικές τής ενεργητικής ακρόασης, σε κλίμα ανεκτικότητας, σεβασμού και εμπιστοσύνης, καθώς και μέσα από την κατανόηση και την αποδοχή διαφορετικών απόψεων με στόχο την αποτελεσματική διαχείριση των συγκρούσεων στον χώρο εργασίας τους.

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ήταν διάρκειας 50 ωρών και περιελάμβανε αξιολόγηση μέσω δραστηριοτήτων κλειστού τύπου μετά τη μελέτη επιμορφωτικού υλικού, χωρισμένου σε εβδομαδιαίες ενότητες, κατανόηση τού εννοιολογικού οπλοστασίου των βασικών αρχών και αξιών των διαπροσωπικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των στελεχών τής Εκπαίδευσης, συγγραφή τελικής εργασίας και ανάρτησή της στο σχετικό forum, τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο σχολιασμό  των τελικών εργασιών των συν-εκπαιδευομένων με βάση τους άξονες: Περιεχόμενο, Δομή, Πρωτοτυπία και Σαφήνεια, καθώς και ενεργό παρουσία, εμπλοκή και συνεργασία στη μαθητική κοινότητα για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αναστοχασμού.

Το επιμορφωτικό υλικό κατανεμήθηκε στις εξής θεματικές ενότητες :

• 1η Ενότητα: Αποτελεσματική επικοινωνία, διαπροσωπική και οργανωτική.

• 2η Ενότητα: Αντιμετώπιση πολυμορφίας και διαχείριση συγκρούσεων στον εργασιακό χώρο.

• 3η Ενότητα: Αποτελεσματική ανάθεση αρμοδιοτήτων.

Δείτε την βεβαίωση εδώ