Οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Πάτρας και Ιωαννίνων συμμετείχαν σε διαδικτυακές παρουσιάσεις των νέων βιβλίων των ακόλουθων εκδοτικών οίκων: Kosvoyannis, Katranidou-Raptakis, Trait d’union και Hachette.

Στο πλαίσιο αυτών των παρουσιάσεων ενημερώθηκαν για τις νέες τάσεις στη διδακτική τής Γαλλικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, καθώς και για τα νέα ψηφιακά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία της.

Οι παρουσιάσεις διοργανώθηκαν από τον Συντονισμό τής Γαλλικής Γλώσσας και διεξήχθησαν τον Ιούνιο τού 2021.