Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων ΣχολείωνΕκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα με τίτλο «Οργάνωση και Σχεδιασμός Διδασκαλίας σε Ενήλικους Εκπαιδευομένους» τού ΚΕΔΙΒΙΜ τού Πανεπιστημίου Κρήτης, συνολικής διάρκειας 110 ωρών (10 Απριλίου 2021 - 8 Μαρτίου 2021), το οποίο υλοποιήθηκε με τη μέθοδο τής σύγχρονης και ασύγχρονης διδασκαλίας (12 ώρες και 98 ώρες, αντίστοιχα) και περιελάμβανε τις εξής θεματικές ενότητες:1. Θεωρητικό πλαίσιο εκπαίδευσης ενηλίκων - χαρακτηριστικά ενήλικων εκπαιδευομένων και προϋποθέσεις αποτελεσματικής μάθησης - ευπαθείς κοινωνικά ομάδες.

2. Σύγχρονα κοινωνικά σύμβολα και περιθωριοποιημένοι χαρακτήρες στον Κινηματογράφο και την Πειραματική Λογοτεχνία: η περίπτωση των "μικρο-ιστοριών" τού Tim Burton και τού "Λαβύρινθου τού Πάνα" τού Guillermo Del Torro.

Δείτε την βεβαίωση εδώ