Το Σάββατο 25 Σεπτεμβρίου 2021 η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε διαδικτυακή ημερίδα διάρκειας 4 ωρών, την οποία διοργάνωσε το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, μέσω τού Κέντρου Αριστείας «Πολυγλωσσία και  Γλωσσική Πολιτική», μαζί και με άλλα ευρωπαϊκά ΑΕΙ, οργανισμούς και εκπαιδευτικά ιδρύματα, για να τιμήσει την Ευρωπαϊκή Ημέρα Γλωσσών, η οποία καθιερώθηκε πριν από 20 ολόκληρα χρόνια με πρωτοβουλία τού Συμβουλίου τής Ευρώπης.

Την πρωτοβουλία στήριξε και η θεσμικά πολύγλωσση Ευρωπαϊκή Ένωση (Ε.Ε.), στην οποία σήμερα ομιλούνται 24 επίσημες γλώσσες και 200 περιφερειακές, μειονοτικές και εθνοτικές γλώσσες, ενώ οι αθρόες μεταναστευτικές ροές των τελευταίων δεκαετιών έχουν εμπλουτίσει ακόμη περισσότερο το πολυγλωσσικό μωσαϊκό τής Ευρώπης, τόσο στο πλαίσιο της Ένωσης, όσο και στο πλαίσιο των συγκεκριμένων κρατών-μελών.

Το Κέντρο Αριστείας «Πολυγλωσσία και Γλωσσική Πολιτική», το οποίο ιδρύθηκε πριν από ενάμιση χρόνο, αποτελεί ήδη έναν τόπο συνάντησης ελληνικών και ευρωπαϊκών ακαδημαϊκών μονάδων, καθώς και επιστημόνων για διεπιστημονική και πολυεπιστημονική έρευνα με κεντρικούς άξονες:

  • Τις ξένες γλώσσες μεταξύ τους ή και σε συνάρτηση με την Ελληνική και τη χρήση/ διαχείριση των γλωσσών και των γλωσσικών ποικιλιών       στηνελληνική κοινωνία και την Κύπρο, μέσω τού πρώτου Παρατηρητηρίου Πολυγλωσσίας στην Ελλάδα.
  • Τις γλώσσες στην εκπαίδευση και για την εκπαίδευση.