Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Ψυχικού κ. Δέσποινα Χατζηιωάννου παρακολούθησε τη διαδικτυακή επιμορφωτική εκδήλωση τής ΠΔΕ Αττικής, με θέμα: "ΠΔΕ Αττικής και "Ημέρες Erasmus 2021": αναδεικνύοντας πρωτοβουλίες ευρωπαϊκής συνεργασίας στη σχολική εκπαίδευση", η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 14 Οκτωβρίου 2021.

Το επιμορφωτικό σεμινάριο απευθυνόταν σε στελέχη εκπαίδευσης, μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς, και πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο τού εορτασμού των "Ημερών Erasmus 2021" (14-16 Oκτωβρίου 2021) με τις ακόλουθες εισηγήσεις:

1. "H εκπαιδευτική διάσταση και συνεισφορά τού προγράμματος Erasmus+. Οπτικές και προσεγγίσεις για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών προτάσεων",  Τάσος Μπάρμπας, Συντονιστής Σχολικής Εκπαίδευσης, Δράση ΚΑ2 και TCA Officer, Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών/Εθνική Μονάδα Συντονισμού Erasmus+.

2. "Διεθνείς και εθνικές στρατηγικές για την καλλιέργεια των ψηφιακών δεξιοτήτων: Η περίπτωση τού έργου CONNECT", Μιχάλης Παρασκευάς, αναπλ. καθηγητής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου, Αντιπρόεδρος Ινστιτούτου Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος», Συντονιστής Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου.

3. "Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Erasmus+ «QuaMMELO"πρακτικές συμπεριληπτικής εκπαίδευσης για πρόσφυγες/μετανάστες μαθητές", Γιώργος Κόσυβας, Περιφερειακός Διευθυντής Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αττικής.

4. "Ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus+ "Included": υποστήριξη μαθητών/τριών, εκπαιδευτικών και γονέων σε θέματα συμπεριληπτικής σεξουαλικής διαπαιδαγώγησης", Αικατερίνη Αραμπατζή, Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου, ΠΕ02, τού 1ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.

5. "Robogirls: Ισότιμη πρόσβαση μέσω τής STEM εκπαίδευσης", Μάνθος Πατρινόπουλος, Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου κλ. ΠΕ70 τού 2ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής.