Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού κ. Δέσποινα Χατζηιωάννου συμμετείχε στο διαδικτυακό επιμορφωτικό σεμινάριο«Το Δίκτυο «Μαθαίνω για τα Δάση» και τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων. Καλές Πρακτικές σχολείων γύρω από τους κύκλους των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων» , το οποίο πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 2 Νοεμβρίου 2021.Το σεμινάριο διοργάνωσαν η Ελληνική Εταιρία Προστασίας τής Φύσης, εθνικός χειριστής τού Διεθνούς Δικτύου ΠΕ «Μαθαίνω για τα Δάση» («Learning about forests»), η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Β΄ Αθήνας, συντονιστικός φορέας τού δικτύου (Απόφαση ΥΠΑΙΘ, αρ. πρωτ. Φ7/ΕΠ/60884/88845/Δ7/21-07-2021), και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης.

Σκοπός τού σεμιναρίου ήταν η γνωριμία με το δίκτυο και η παρουσίαση καλών πρακτικών για εκπαιδευτικές δραστηριότητες και δράσεις που μπορούν να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στο πλαίσιο των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων.