Η καθηγήτρια Γαλλικών τού Γ΄ Αρσακείου Δημοτικού Σχολείου Ψυχικού κ. Χατζηιωάννου Δέσποινα παρακολούθησε το πρόγραμμα «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», το οποίο πραγματοποιήθηκε εξ αποστάσεως, σε συνολική διάρκεια τριαντάεξι ( 36) ωρών.Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε, κατά την περίοδο από 15 Σεπτεμβρίου έως και 24 Οκτωβρίου 2021, στο πλαίσιο τής Πράξης«Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών στις Δεξιότητες μέσω Εργαστηρίων», με κωδικό ΟΠΣ ( MIS) 5092064, η οποία συγχρηματοδοτείται από την Ελλάδα και την Ευρωπαïκή Ενωση μέσω τού Ε.Π «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση 2014-2020».

Η επιμόρφωση αφορούσε στους κύκλους Δεξιοτήτων :

  • Ζω καλύτερα - Ευ ζην
  • Φροντίζω το Περιβάλλον
  • Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ - Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη
  • Δημιουργώ και Καινοτομώ - Δημιουργική Σκέψη και Πρωτοβουλία