Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη συμμετείχε στο καινοτόμο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Σύγχρονες Τάσεις στη Διασφάλιση Ποιότητας σε Εκπαιδευτικές Δραστηριότητες», τής Επιστημονικής Ένωσης για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ.), με τη συγγραφή και την παρουσίαση ενός σχεδίου δράσεων για την προώθηση και την εφαρμογή ενός συστήματος διαχείρισης ποιότητας σε εκπαιδευτικούς οργανισμούς μέσω των Προτύπων ISO 9001 (Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας) και ISO 21001 (Συστήματα Διαχείρισης για Εκπαιδευτικούς Οργανισμούς).

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα ήταν διάρκειας 50 ωρών και περιελάμβανε αξιολόγηση μέσω δραστηριοτήτων κλειστού τύπου, μετά τη μελέτη επιμορφωτικού υλικού χωρισμένο σε εβδομαδιαίες ενότητες, κατανόηση τού εννοιολογικού οπλοστασίου των βασικών αρχών και αξιών τής Διασφάλισης Ποιότητας και των νέων δομών προτύπων (High Level Structure), συγγραφή τελικής εργασίας και ανάρτησή της στο σχετικό forum, τεκμηριωμένο και εμπεριστατωμένο σχολιασμό τελικών εργασιών συν-εκπαιδευομένων με βάση τους άξονες: Περιεχόμενο, Δομή, Πρωτοτυπία και Σαφήνεια καθώς και ενεργό παρουσία, εμπλοκή και συνεργασία στη μαθησιακή κοινότητα για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αναστοχασμού.

Ο βασικός στόχος τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η αναγνώριση, η κατανόηση και η αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών σε μια εκπαιδευτική μονάδα, καθώς και των συστημάτων διαχείρισης ποιότητας με έμφαση στη συνεχή βελτίωση.

Το επιμορφωτικό υλικό κατανεμήθηκε στις εξής θεματικές ενότητες:

• 1η Ενότητα: Βασικές έννοιες διαχείρισης ποιότητας

• 2η Ενότητα: Παρουσίαση των Διεθνών Προτύπων ISO 9001 και ISO 21001 

• 3η Ενότητα: Συνεχής βελτίωση/Αναγνώριση και αξιολόγηση κινδύνων και ευκαιριών

• 4η Ενότητα: Υλοποίηση τελικής εργασίας