Στο πλαίσιο των επιμορφωτικών δράσεων τού Συντονισμού Γαλλικών οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Σχολείων Ψυχικού παρακολούθησαν διαδικτυακά επιμορφωτικό σεμινάριο, την Παρασκευή 21 Ιανουαρίου 2022, με θέμα «Le pack gagnant DALF C1».

To δίπλωμα DALF C1 είναι πανεπιστημιακού επιπέδου, με ιδιαίτερες δυσκολίες και ιδιαιτερότητες για τους Έλληνες μαθητές.

Η μεγαλύτερη πρόκληση, τόσο για τον εκπαιδευτικό όσο και για τον μαθητή, εντοπίζεται στον γραπτό λόγο, καθώς οι μαθητές καλούνται να προετοιμάσουν μια synthèse, ένα απαιτητικό είδος γραπτού κειμένου.

Την παρουσίαση έκανε η δρ Σοφία Λεβεντίδη και η κ. Ελισάβετ Ποδηματή.