Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας των Αρσακείων-Τοσιτσείων Σχολείων Εκάλης κ. Γεώργα Ευφροσύνη παρακολούθησε επιτυχώς το 9μηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα «Σχολική Ψυχολογία» τού Κέντρου Επιμόρφωσης και Δία Βίου Μάθησης (Κ.Ε.ΔΙ.ΒΙ.Μ.) τού Πανεπιστημίου Αιγαίου, σύμφωνα με το σχετικό Πιστοποιητικό Επιμόρφωσης που της απονεμήθηκε και το επισυναπτόμενο Συμπλήρωμα Πιστοποιητικού.

Το 9μηνο Επιμορφωτικό Πρόγραμμα, το οποίο υλοποιήθηκε κατά την περίοδο 21 Ιουνίου 2021 έως και 3 Απριλίου 2022 και ήταν διάρκειας 440 ωρών και 22 Πιστωτικών Μονάδων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, (ECVET), πραγματοποιήθηκε σύμφωνα με τις αρχές τής ανοικτής και εξ αποστάσεως ηλεκτρονικής μάθησης και μεθόδων διδασκαλίας, και η αξιολόγηση επίτευξης των μαθησιακών στόχων διεξήχθη με πολλαπλές εναλλακτικές και συμπληρωματικές μεθόδους, συμπεριλαμβανομένων των ασκήσεων αυτο-αξιολόγησης, εκπόνησης εργασιών, συμμετοχής σε ατομικές ή συλλογικές μαθησιακές δραστηριότητες, καθώς και τής ενεργούς εμπλοκής και συνεργασίας στη μαθησιακή κοινότητα για την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και αναστοχασμού.

Οι διδακτικές ενότητες τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν οι εξής:

Διδακτική Ενότητα 1: Η ψυχολογική αξιολόγηση μαθησιακών και συναισθηματικών δυσκολιών στο σχολικό περιβάλλον.

Διδακτική Ενότητα 2: Προβλήματα Προσαρμογής στο σχολείο.

Διδακτική Ενότητα 3: Θέματα Ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων.

Διδακτική Ενότητα 4: Η συμβουλευτική στο σχολικό περιβάλλον.

Διδακτική Ενότητα 5: Επικοινωνία στη σχολική τάξη.

Διδακτική Ενότητα 6: Επικοινωνία σχολείου-οικογένειας στο πλαίσιο τής σχολικής κοινότητας.

Διδακτική Ενότητα 7: Ψυχολογικές παρεμβάσεις στον χώρο τού σχολείου.

Διδακτική Ενότητα 8: Επικοινωνιακή διαχείριση συγκρούσεων στο σχολικό περιβάλλον.

Διδακτική Ενότητα 9: Συμβουλευτική διαχείριση κρίσεων στη σχολική κοινότητα.

Διδακτική Ενότητα 10: Διαχείριση ετερότητας στο σχολικό περιβάλλον.