Στο πλαίσιο των δράσεων επιμόρφωσης τού Συντονισμού Γαλλικών, είχαμε την χαρά να φιλοξενήσουμε στα Αρσάκεια Σχολεία τον Hugues Denisot, Γάλλο συγγραφέα γαλλικών βιβλίων για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με μεγάλη διδακτική πείρα στη διδασκαλία τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας σε πολλές χώρες τής Ευρώπης και στις Ηνωμένες Πολιτείες. 

Συγκεκριμένα, ο Hugues Denisot είναι επιμορφωτής καθηγητών και επιμορφωτών τής Γαλλικής, συγγραφέας βιβλίων τού εκδοτικού οίκου hachette FLE, πρώην συντονιστής τής διδασκαλίας τής Γαλλικής ως ξένης γλώσσας στο Ευρωπαϊκό Σχολείο Βρυξελλών και μορφωτικός ακόλουθος τού Γαλλικού Ινστιτούτου τής Κροατίας.
Οι καθηγήτριες Γαλλικών των Αρσακείων Δημοτικών Σχολείων Αθήνας, Πάτρας και Θεσσαλονίκης παρακολούθησαν διά ζώσης την επιμόρφωση που αφορούσε στη διδακτική προσέγγιση τής μεθόδου  Sésame 1, éditions hachette, την οποία θα διδαχθούν οι μαθητές τής Δ΄ τάξης.

Με έμφαση στον προφορικό λόγο και τις παιγνιώδεις δραστηριότητες, ο Hugues Denisot, συγγραφέας τού βιβλίου Sésame 1, προσέγγισε το μάθημα με βιωματικό και ευχάριστο τρόπο και παρουσίασε στην πράξη τη θεωρία του «L’intégration des intelligences mutliples dans l’enseignement du FLE».

Η επιμόρφωση πραγματοποιήθηκε στα Αρσάκεια Ψυχικού την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2022 και ώρα 9.00-14.00.