Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Σχολείου κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα, το οποίο διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με τίτλο «Πρόληψη και Διαχείριση Εκτάκτων Αναγκών στο Σχολικό Περιβάλλον», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 7 Μαρτίου έως 3 Απριλίου 2022, συνολικής διάρκειας 50 (εξ αποστάσεως) ωρών.

Σκοπός τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν η απόκτηση γνώσεων σχετικά με τις έκτακτες ανάγκες από κινδύνους και κρίσεις στο σχολικό περιβάλλον, η ανάδειξη τής πρόληψης, καθώς και η ανάπτυξη δεξιοτήτων τού εκπαιδευτικού και τού λοιπού προσωπικού τού σχολείου με στόχο την αποτελεσματικότερη διαχείριση ανάλογων καταστάσεων.

Παράλληλα, μέσα από το πρόγραμμα, επιδιώχθηκε η δημιουργία μιας κουλτούρας ασφαλείας και ανθεκτικότητας σε όλα τα επίπεδα.

Συγκεκριμένα, τα περιεχόμενα τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν τα εξής :

1η ΕνότηταΠρόληψη εκτάκτων αναγκών στο σχολείο
1.1. Αναγνώριση φυσικών κινδύνων στο σχολικό περιβάλλον
1.2. Δημιουργία ασφαλούς σχολικού περιβάλλοντος

2η Ενότητα: Σχεδιασμός εκτάκτων αναγκών στο σχολείο
2.1. Ενέργειες πριν την κρίση
2.2. Σχέδιο εκτάκτων αναγκών σχολικής μονάδας
2.3. Διοργάνωση και αποτίμηση ασκήσεων ετοιμότητας

3η Ενότητα: Ενέργειες μετά την κρίση - Ο ρόλος τού σχολείου
3.1. Απαραίτητες ενέργειες
3.2. Ψυχολογική υποστήριξη

4η Ενότητα: εκπόνηση τελικής εργασίας με τίτλο «Πόσο σημαντική θεωρείται ότι είναι η συναισθηματική υποστήριξη των μαθητών σε μια σχολική μονάδα μετά από μια κρίση, εξαιτίας μιας φυσικής καταστροφής;»