Η καθηγήτρια Γαλλικής Γλώσσας τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης κ. Ευφροσύνη Γεώργα παρακολούθησε με επιτυχία το επιμορφωτικό πρόγραμμα, που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ), με τίτλο «Καινοτομία στην Εκπαίδευση», και υλοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 23 Μαΐου έως 19 Ιουνίου 2022, συνολικής διάρκειας 50 ωρών.

Σκοπός τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν να εξοικειώσει τους επιμορφούμενους με την έννοια τής καινοτομίας και τής αλλαγής, τα βασικά χαρακτηριστικά και τις τυπολογίες, καθώς και τα είδη αυτής.

Παράλληλα, επιδιώχθηκε η κατανόηση τής αναγκαιότητας εισαγωγής, εφαρμογής και σταθεροποίησης τής καινοτομίας στον σχολικό οργανισμό, καθώς και οι παράγοντες που επηρεάζουν και επιδρούν στην εφαρμογή της.

Παρουσιάστηκε, επίσης, η διαδικασία εισαγωγής, εφαρμογής και εγκαθίδρυσης τής καινοτομίας και αλλαγής, καθώς και οι τρόποι αντίστασης σε αυτή.

Τέλος, αναλύθηκε η διαχείριση τής αλλαγής και ο ρόλος των εκπαιδευτικών, καθώς και ο ρόλος τού σχολικού ηγέτη στη διαχείριση τής αλλαγής και την επιτυχημένη εφαρμογή τής καινοτομίας στον σχολικό οργανισμό.

Τα περιεχόμενα τού επιμορφωτικού προγράμματος ήταν τα εξής :

1η ενότητα: Εννοιολογικά χαρακτηριστικά, τυπολογία, είδη, επίπεδα, αναγκαιότητα και παράγοντες επιτυχίας τής καινοτομίας και αλλαγής στον εκπαιδευτικό οργανισμό.

2η ενότητα: Διαδικασίες εισαγωγής, εφαρμογή, εγκαθίδρυσης τής καινοτομίας - Αντίσταση στην αλλαγή.

3η ενότητα: Διαχείριση τής αλλαγής, ο ρόλος των εκπαιδευτικών και τού σχολικού ηγέτη ως προς τη διαχείριση, εισαγωγή, εφαρμογή και σταθεροποίηση τής καινοτομίας και αλλαγής το σχολικό οργανισμό.

4η ενότητα: Τελική εργασία με τίτλο «Να επιλέξετε μία καινοτομία, η οποία έχει εφαρμοστεί στο σχολείο σας ή ευρύτερα σε άλλες σχολικές μονάδες, και να αναλύσετε τη διαδικασία με την οποία επιτελέστηκε η εφαρμογή και η διάχυσή της».