Το θέμα τής διαθεματικής εργασίας των μαθητών τής Στ΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης ήταν «Γέφυρες πολιτισμού». Με αφορμή το θέμα αυτό οι καθηγήτριες τού Γερμανικού τμήματος κ. Χ. Ζαχμάνογλου και Π. Λάβδα παρουσίασαν στα παιδιά τη σχέση των δύο πολιτισμών (ελληνικού και γερμανικού) στον τομέα τής αρχιτεκτονικής.
Οι μαθητές ενημερώθηκαν αρχικά για τους Γερμανούς αρχιτέκτονες που επηρεάστηκαν από την τεχνοτροπία των αρχαίων κτισμάτων στην Ελλάδα. Στη συνέχεια παρουσίασαν οι ίδιοι στους συμμαθητές τους και στις δασκάλες τους κάποιους σημαντικούς εκπροσώπους τής αρχιτεκτονικής τού 19ου αιώνα στη Γερμανία (π.χ. Ernst Ziller, Leo von Klenze), καθώς και μερικά από τα αντιπροσωπευτικά κτίσματά τους σε Γερμανία και Ελλάδα (π.χ. Βουλή, Ζάππειο, Εθνική Βιβλιοθήκη στην Αθήνα, η Αρχαιολογική Συλλογή και Προπύλαια στο Μόναχο).
Με την εργασία αυτή οι μαθητές γνώρισαν μία ακόμη πτυχή τού γερμανικού πολιτισμού και συνειδητοποίησαν πως η γεωγραφική απόσταση των δύο χωρών γεφυρώνεται με την πνευματική τους εγγύτητα σε διαφόρους τομείς τού πνεύματος και τής τέχνης.