Οι μαθητές τού Γερμανικού τμήματος τής Στ΄ τάξης τού Αρσακείου Δημοτικού Ιωαννίνων συμμετείχαν, την Τρίτη 4 Φεβρουαρίου 2021, στο ψηφιακό διαδραστικό εργαστήριο «Glossomobil 2.0», το οποίο διοργανώνει το Goethe Institut Griechenland.

Φροντίζοντας, ακόμη και υπό αυτές τις ιδιαίτερες συνθήκες, να παρέχονται στους μαθητές, με κάθε τρόπο, κίνητρα για μάθηση, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος και να απολαύσουν διαδικτυακά ποικίλα διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, χρησιμοποιώντας τις γνώσεις τους στη γερμανική γλώσσα.

Ταυτόχρονα οι μαθητές κατέκτησαν καινούργιες γνώσεις με παιγνιώδη τρόπο, από το ειδικά εκπαιδευμένο διδακτικό προσωπικό τού Goethe Institut που τους προσέφερε νέους τρόπους γνωριμίας με τη Γερμανία, τη γλώσσα και τον πολιτισμό της.