Με αφορμή το διαθεματικό τους, οι μαθητές τής Ε΄ τάξης τού Α΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Δημοτικού Εκάλης, το γ΄ τρίμηνο τού σχολικού έτους 2020-2021, παρακολούθησαν παρουσίαση από τις καθηγήτριές τους των Γερμανικών κ. Χρ. Ζαχμάνογλου και Ευγ. Κλεφτάκη με θέμα παραδοσιακές φορεσιές από τις γερμανόφωνες χώρες. Παράλληλα διδάχθηκαν το αντίστοιχο λεξιλόγιο για τα ρούχα, χρησιμοποιώντας το βιβλίο"Deutsch lernen mit Spielen und Rätseln".


Επειδή πολλές από τις παραδοσιακές φορεσιές ήταν αποτυπωμένες πάνω σε γραμματόσημα, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες και παρουσίασαν στην τάξη το δικό τους γραμματόσημο με την αντίστοιχη φορεσιά, αναφέρθηκαν στο χρώμα της αλλά και στην προέλευσή της.

Δείτε την εργασία τους, εδώ