Οι μαθητές τής Α΄τάξης τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Λύκείου Εκάλης συμμετέχουν, στο πλαίσιο τού μαθήματος των Γερμανικών, στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα eTwinning.

Τίτλος τού συγκεκριμένου έργου είναι: «Μαζί ενάντια στη βία» (“Gemeinsam gegen Gewalt”) και συμμετέχουν σχολεία από τη Γερμανία, την Ιταλία, την Πολωνία, τη Δανία και τη Σλοβενία.

Σκοπός τού προγράμματος είναι η ευαισθητοποίηση και η κινητοποίηση των μαθητών σε θέματα εκφοβισμού, ορθών πρακτικών στη χρήση τού διαδικτύου και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, καθώς και η γενικότερη διαπαιδαγώγηση των μαθητών για τη διαμόρφωση συνειδητοποιημένων αυριανών ευρωπαίων πολιτών.

Για την υλοποίηση τού προγράμματος οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες με τους συμμαθητές τους από τα άλλα σχολεία και χρησιμοποιούν ψηφιακά εργαλεία, όπως: padlet, Miro, Word art, Book creator, Canva κ.ά.

Το πρόγραμμα θα διαρκέσει ολόκληρη τη σχολική χρονιά και θα ολοκληρωθεί τον Μάιο.

Υπεύθυνη καθηγήτρια: κ. Μαρία Φωτιάδη