Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Twinning “Get Cyber Skilled”, που διοργάνωσαν οι Karl Hopwood και Sabrina Vorbau, από τις 8 έως και τις 22 Οκτωβρίου 2018.
Το σεμινάριο επικεντρώθηκε στην online ασφάλεια, απαραίτητο κομμάτι στην έρευνα στο διαδίκτυο.
Δόθηκαν οδηγίες στους καθηγητές πώς να εκπαιδεύσουν τους μαθητές να “σερφάρουν” στο διαδίκτυο με ασφάλεια, δίνοντας προσοχή σε τέσσερα στοιχεία: την ιδιωτικότητα, τον κωδικό, την δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας και τη σωστή διαχείριση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, που είναι τόσο αγαπητά μεταξύ των μαθητών.