Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε με επιτυχία το διαδικτυακό σεμινάριο τής εκπαιδευτικής πλατφόρμας e-Twinning “Tangible and intangible cultural heritage ”, που διοργάνωσαν οι Nataša Ljubić Klemše και Tomislav Pavlović, από τις 8 έως και τις 20 Οκτωβρίου 2018.
Σκοπός τού σεμιναρίου ήταν η κατανόηση τής κοινής ευρωπαϊκής μας κληρονομιάς, έτσι όπως μας παραδόθηκε σε διάφορες μορφές προφορικής ή γραπτής παράδοσης, και πώς θα καταφέρουν οι εκπαιδευτικοί να τη μεταδώσουν και να τη μεταλαμπαδεύσουν μέσα από διάφορες εκπαιδευτικές δραστηριότητες στους μαθητές όλων των βαθμίδων.