Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε στην επιμορφωτική διημερίδα για εκπαιδευτικούς, με θέμα «The Holocaust by Bullets on the Occupied Soviet Territories», που υλοποιήθηκε, στις 13 και 14 Οκτωβρίου 2018, από το Διορθόδοξο Κέντρο τής Εκκλησίας τής Ελλάδος και τον γαλλικό οργανισμό "Yahad-In Unum".