Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού συμμετείχε ανελλιπώς στο εξ αποστάσεως σεμινάριο με θέμα "Μουσειακή Εκπαίδευση: Σχεδιάζοντας εκπαιδευτικά προγράμματα", διάρκειας 40 επιμορφωτικών ωρών, που διεξήγαγε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Διάσωσης Σχολικού Υλικού,  τον Ιούνιο και Ιούλιο τού 2018, και ανταποκρίθηκε με επιτυχία στις προβλεπόμενες διαδικασίες αξιολόγησης.