Οι καθηγήτριες Γερμανικών κ. T. Σιδηροπούλου τού Β΄Αρσακείου-Τοσιτσείου Γυμνασίου Εκάλης και Μ. Φωτιάδη τού Β΄ Αρσακείου-Τοσιτσείου Λυκείου Εκάλης παρακολούθησαν, την Κυριακή 10 Φεβρουαρίου 2019, επιμορφωτική ημερίδα µε θέμα «Διδασκαλία στο επίπεδο Β2 και Goethe-Zertifikat B2: Παρουσίαση τής νέας εξέτασης», που πραγματοποιήθηκε από τους εκδοτικούς οίκους "Καραμπάτο" και "Hueber Hellas", στο ξενοδοχείο Caravel στην Αθήνα.