Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγέλα Μεταλληνού παρακολούθησε  το επιμορφωτικό πρόγραμμα που διοργάνωσε η Επιστημονική Ένωση για την Προώθηση τής Εκπαιδευτικής Καινοτομίας (Ε.Ε.Π.Ε.Κ) με τίτλο «Η Μουσειακή Αγωγή στο Σχολείο τού 21ου αιώνα».

Το επιμορφωτικό πρόγραμμα, συνολικής διάρκειας 100 (εξ αποστάσεως) ωρών, πραγματοποιήθηκε κατά το χρονικό διάστημα από 28 Μαΐου 2018 έως 8 Ιουλίου 2018.