Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Μεταλληνού Αγγελική συμμετείχε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα «Επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμγή  των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Επιμόρφωση Β΄ επιπέδου ΤΠΕ)» τού έργου «Εκπαίδευση επιμορφωτών Β΄ επιπέδου ΤΠΕ στα πανεπιστημιακά κέντρα επιμόρφωσης (ΠΑΚΕ)» στη Συστάδα των Ξένων Γλωσσών.

Το πρόγραμμα περιελάμβανε δια ζώσης και εξ αποστάσεως (σύγχρονες και ασύγχρονες) διδασκαλίες, καθώς και πρακτική άσκηση, συνολικής διάρκειας 380 ωρών.

Οι διδασκαλίες τού προγράμματος ξεκίνησαν το Σάββατο 1 Ιανουαρίου 2019 και ολοκληρώθηκαν την Κυριακή 21 Ιουλίου 2019.

Τέλος, η κ. Μεταλληνού πιστοποιήθηκε επιτυχώς ως επιμορφώτρια Β΄ επιπέδου το Σάββατο 12 Οκτωβρίου 2019.