Η καθηγήτρια Γερμανικών τού Β΄ Αρσακείου Γυμνασίου Ψυχικού κ. Αγγελική Μεταλληνού παρακολούθησε επιτυχώς το πρόγραμμα επιμόρφωσης «Up2U Platform Training Course», στο πλαίσιο τού ευρωπαϊκού έργου (Up2U).

Το πρόγραμμα διεξήχθη από τις 20 Μαρτίου 2018 έως τις 10 Μαΐου 2018 στο συγκρότημα πολυμέσων τής Κεντρικής Βιβλιοθήκης τού Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου (Ε.Μ.Π.), στην Πολυτεχνούπολη Ζωγράφου.

Οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες, διάρκειας 20 ωρών, αφορούσαν στη χρήση τής πλατφόρμας που παρέχει το έργο Up2U, Moodle, ψηφιακά αποθετήρια, εργαλεία δημιουργίας πολυμεσικού υλικού.